logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-34
АОП номер: 00193-2019-0032
Вид: Открита процедура
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково
Дата: 26.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-34-01 Решение 30.09.2019 г.
2 П-2019-34-02 Обявление 30.09.2019 г.
3 П-2019-34-04 Документация 01.10.2019 г.
4 П-2019-34-05 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.