logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-36
АОП номер: 00193-2019-0035
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив
Дата: 01.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-36-01 Решение 01.10.2019 г.
2 П-2019-36-02 Документация 01.10.2019 г.
3 П-2019-36-03 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
4 П-2019-36-04 Покана за обособена позиция 1 01.10.2019 г.
5 П-2019-36-05 Покана за обособена позиция 2 01.10.2019 г.
6 П-2019-36-06 Покана за обособена позиция 3 01.10.2019 г.
7 П-2019-36-07 Покана за обособена позиция 4 01.10.2019 г.
8 П-2019-36-08 Решение за определяне на изпълнител 18.10.2019 г.
9 П-2019-36-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 18.10.2019 г.
10 П-2019-36-10 Обявление за възложена поръчка 18.11.2019 г.
11 П-2019-36-11 Договор № 106/30.10.2019 г. - за обособена позиция 1 18.11.2019 г.
12 П-2019-36-12 Договор № 107/30.10.2019 г. - за обособена позиция 2 18.11.2019 г.
13 П-2019-36-13 Договор № 108/30.10.2019 г. - за обособена позиция 3 18.11.2019 г.
14 П-2019-36-14 Договор № 109/30.10.2019 г. - за обособена позиция 4 18.11.2019 г.
15 П-2019-36-15 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП 27.11.2019 г.
16 П-2019-36-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.07.2020 г.
17 П-2019-36-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.07.2020 г.
18 П-2019-36-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.07.2020 г.