logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-37
АОП номер: 00193-2019-0036
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София
Дата: 01.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-37-01 Решение 01.10.2019 г.
2 П-2019-37-02 Документация 01.10.2019 г.
3 П-2019-37-03 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
4 П-2019-37-04 Покана за обособена позиция 1 01.10.2019 г.
5 П-2019-37-05 Покана за обособена позиция 2 01.10.2019 г.
6 П-2019-37-06 Покана за обособена позиция 3 01.10.2019 г.
7 П-2019-37-07 Покана за обособена позиция 4 01.10.2019 г.