logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-37
АОП номер: 00193-2019-0036
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София
Дата: 01.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-37-01 Решение 01.10.2019 г.
2 П-2019-37-02 Документация 01.10.2019 г.
3 П-2019-37-03 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
4 П-2019-37-04 Покана за обособена позиция 1 01.10.2019 г.
5 П-2019-37-05 Покана за обособена позиция 2 01.10.2019 г.
6 П-2019-37-06 Покана за обособена позиция 3 01.10.2019 г.
7 П-2019-37-07 Покана за обособена позиция 4 01.10.2019 г.
8 П-2019-37-08 Решение за определяне на изпълнител 18.10.2019 г.
9 П-2019-37-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 18.10.2019 г.
10 П-2019-37-10 Обявление за възложена поръчка 25.11.2019 г.
11 П-2019-37-11 Договор № З-124/12.11.2019 г. - за обособена позиция 1 25.11.2019 г.
12 П-2019-37-12 Договор № З-125/12.11.2019 г. - за обособена позиция 2 25.11.2019 г.
13 П-2019-37-13 Договор № З-126/12.11.2019 г. - за обособена позиция 3 25.11.2019 г.
14 П-2019-37-14 Договор № З-127/12.11.2019 г. - за обособена позиция 4 25.11.2019 г.
15 П-2019-37-15 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП 27.11.2019 г.
16 П-2019-37-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.07.2020 г.
17 П-2019-37-17 Допълнително споразумение към сключен договор № З-124/12.11.2019 г. - за обособена позиция № 1 14.07.2020 г.
18 П-2019-37-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.08.2020 г.
19 П-2019-37-19 Допълнително споразумение към сключен договор № З-125/12.11.2019 г. - за обособена позиция 2 07.08.2020 г.
20 П-2019-37-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30.11.2020 г.
21 П-2019-37-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30.11.2020 г.