logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-38
АОП номер: 00193-2019-0037
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София
Дата: 01.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-38-01 Решение 01.10.2019 г.
2 П-2019-38-02 Документация 01.10.2019 г.
3 П-2019-38-03 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
4 П-2019-38-04 Покана за обособена позиция 1 01.10.2019 г.
5 П-2019-38-05 Покана за обособена позиция 2 01.10.2019 г.
6 П-2019-38-06 Покана за обособена позиция 3 01.10.2019 г.
7 П-2019-38-07 Покана за обособена позиция 4 01.10.2019 г.
8 П-2019-38-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 18.10.2019 г.
9 П-2019-38-09 Решение за определяне на изпълнител 18.10.2019 г.
10 П-2019-38-10 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП 22.11.2019 г.
11 П-2019-38-11 Обявление за възложена поръчка 02.12.2019 г.
12 П-2019-38-12 Договор № З-120/12.11.2019 г. - за обособена позиция 1 02.12.2019 г.
13 П-2019-38-13 Договор № З-121/12.11.2019 г. - за обособена позиция 2 02.12.2019 г.
14 П-2019-38-14 Договор № З-122/12.11.2019 г. - за обособена позиция 3 02.12.2019 г.
15 П-2019-38-15 Договор № З-123/12.11.2019 г. - за обособена позиция 4 02.12.2019 г.
16 П-2019-38-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.07.2020 г.
17 П-2019-38-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.07.2020 г.
18 П-2019-38-18 Допълнително споразумение към сключен договор № З-120/12.11.2019 г- за обособена позиция 1 14.07.2020 г.
19 П-2019-38-19 Допълнително споразумение към сключен договор № 3-122/12.11.2019 г. - обособена позиция 3 14.07.2020 г.
20 П-2019-38-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.08.2020 г.
21 П-2019-38-21 Допълнително споразумение към сключен договор № З-121/12.11.2019 г. - за обособена позиция 2 07.08.2020 г.
22 П-2019-38-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30.11.2020 г.