logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-39
АОП номер: 00193-2019-0038
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец
Дата: 01.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-39-01 Решение 01.10.2019 г.
2 П-2019-39-02 Документация 01.10.2019 г.
3 П-2019-39-03 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
4 П-2019-39-04 Покана за обособена позиция 1 01.10.2019 г.
5 П-2019-39-05 Покана за обособена позиция 2 01.10.2019 г.
6 П-2019-39-06 Покана за обособена позиция 3 01.10.2019 г.
7 П-2019-39-07 Покана за обособена позиция 4 01.10.2019 г.
8 П-2019-39-08 Покана за обособена позиция 5 01.10.2019 г.
9 П-2019-39-09 Покана за обособена позиция 6 01.10.2019 г.
10 П-2019-39-10 Решение за определяне на изпълнител 18.10.2019 г.
11 П-2019-39-11 Протоколи и окончателен доклад на комисията 18.10.2019 г.
12 П-2019-39-12 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП 18.11.2019 г.
13 П-2019-39-13 Обявление за възложена поръчка 22.11.2019 г.
14 П-2019-39-14 Договор № З-111/07.11.2019 г. - за обособена позиция 1 22.11.2019 г.
15 П-2019-39-15 Договор № З-112/07.11.2019 г. - за обособена позиция 2 22.11.2019 г.
16 П-2019-39-16 Договор № З-113/07.11.2019 г. - за обособена позиция 3 22.11.2019 г.
17 П-2019-39-17 Договор № З-114/07.11.2019 г. - за обособена позиция 4 22.11.2019 г.
18 П-2019-39-18 Договор № З-115/07.11.2019 г. - за обособена позиция 5 22.11.2019 г.
19 П-2019-39-19 Договор № З-116/07.11.2019 г. - за обособена позиция 6 22.11.2019 г.
20 П-2019-39-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.06.2020 г.
21 П-2019-39-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.06.2020 г.
22 П-2019-39-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.06.2020 г.
23 П-2019-39-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.06.2020 г.
24 П-2019-39-24 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.06.2020 г.
25 П-2019-39-25 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.06.2020 г.