logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-41
АОП номер: 00193-2019-0040
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван, със система за задвижване на четирите колела (4х4), за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив“
Дата: 02.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-41-01 Решение 02.10.2019 г.
2 П-2019-41-02 Обявление 02.10.2019 г.
3 П-2019-41-03 Документация 02.10.2019 г.
4 П-2019-41-04 Електронен ЕЕДОП 02.10.2019 г.