logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-07
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2019 г.“
Дата: 09.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-07-01 Покана за представяне на оферта 09.10.2019 г.
2 ДВ-2019-07-02 Образец на оферта 09.10.2019 г.
3 ДВ-2019-07-03 Образец на оферта 09.10.2019 г.