logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-08
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ТУ-София-ЦУ“
Дата: 17.10.2019 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-08-01 Покана за представяне на оферта 17.10.2019 г.
2 ДВ-2019-08-02 Образец на оферта 17.10.2019 г.