logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-09
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: „Извършване на извънгаранционен ремонт на климатични системи за нуждите на ЦУ, СОС и ТУЕС на ТУ - София"
Дата: 28.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-09-01 Покана за представяне на оферта 28.10.2019 г.
2 ДВ-2019-09-02 Образец на оферта 28.10.2019 г.