logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-54
АОП номер: 00193-2019-0053
Вид: Публично състезание
Наименование: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Дата: 05.11.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-54-01 Решение 05.11.2019 г.
2 П-2019-54-02 Обявление 05.11.2019 г.
3 П-2019-54-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-54-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-54-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 12.11.2019 г.