logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-55
АОП номер: 00193-2019-0054
Вид: Публично състезание
Наименование: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София
Дата: 05.11.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-55-01 Решение 05.11.2019 г.
2 П-2019-55-02 Обявление 05.11.2019 г.
3 П-2019-55-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-55-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-55-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 12.11.2019 г.
6 П-2019-55-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 22.11.2019 г.