logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ДВ-2019-10
Вид: Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Наименование: "Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители, годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове; закупуване на пожарогасители за нуждите на ТУ – София" за 2019 год.
Дата: 11.11.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ДВ-2019-10-01 Покана за представяне на оферта 11.11.2019 г.
2 ДВ-2019-10-02 Образец на оферта 11.11.2019 г.