logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-01
АОП номер: 00193-2020-0001
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника по договори с ФНИ и за НИС на Технически Университет - София
Дата: 11.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-01-01 Решение 13.02.2020 г.
2 П-2020-01-02 Обявление 13.02.2020 г.
3 П-2020-01-03 Документация 13.02.2020 г.
4 П-2020-01-04 Електронен ЕЕДОП 13.02.2020 г.
5 П-2020-01-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 31.03.2020 г.
6 П-2020-01-06 Решение за определяне на изпълнител 12.05.2020 г.
7 П-2020-01-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 12.05.2020 г.
8 П-2020-01-08 Обявление за възложена поръчка 18.06.2020 г.
9 П-2020-01-09 Договор 18.06.2020 г.
10 П-2020-01-10 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.07.2020 г.