logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-01
АОП номер: 00193-2020-0001
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника по договори с ФНИ и за НИС на Технически Университет - София
Дата: 11.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-01-01 Решение 13.02.2020 г.
2 П-2020-01-02 Обявление 13.02.2020 г.
3 П-2020-01-03 Документация 13.02.2020 г.
4 П-2020-01-04 Електронен ЕЕДОП 13.02.2020 г.