logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-09
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София, СОС, КЕЕ, ТУЕС, ЦСМ" и Обособена позиция № 2 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на КЕЕ - Ботевград при ТУ-София"
Дата: 10.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-09-01 Съобщение № 69-00-157/11.03.2020г. 11.03.2020 г.