logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-10
АОП номер: 00193-2020-0009
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София, СОС, КЕЕ, ТУЕС, ЦСМ" и Обособена позиция № 2 Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на КЕЕ - Ботевград при ТУ-София"
Дата: 11.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-10-01 Решение 11.03.2020 г.
2 П-2020-10-02 Описателен документ 11.03.2020 г.
3 П-2020-10-03 Обявление за възложена поръчка 01.07.2020 г.
4 П-2020-10-04 Договор № 103/16.06.2020 г.- обособена позиция 1 01.07.2020 г.
5 П-2020-10-05 Договор № 104/26.06.2020 г.- обособена позиция 2 01.07.2020 г.