logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-16
АОП номер: 00193-2020-0016
Вид: Публично състезание
Наименование: "Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил с нормална проходимост (седан) за нуждите на Техническия университет - София"
Дата: 18.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-16-01 Решение 18.03.2020 г.
2 П-2020-16-02 Обявление 18.03.2020 г.
3 П-2020-16-03 Документация 18.03.2020 г.
4 П-2020-16-04 Електронен ЕЕДОП 18.03.2020 г.
5 П-2020-16-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 29.04.2020 г.
6 П-2020-16-06 Решение за определяне на изпълнител 11.05.2020 г.
7 П-2020-16-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 11.05.2020 г.
8 П-2020-16-08 Обявление за възложена поръчка 17.06.2020 г.
9 П-2020-16-09 Договор № З-100/10.06.2020 г. 17.06.2020 г.
10 П-2020-16-10 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.06.2023 г.