logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-16
Вид: Публично състезание
Наименование: "Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил с нормална проходимост (седан) за нуждите на Техническия университет - София"
Дата: 18.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-16-01 Решение 18.03.2020 г.
2 П-2020-16-02 Обявление 18.03.2020 г.
3 П-2020-16-03 Документация 18.03.2020 г.
4 П-2020-16-04 Електронен ЕЕДОП 18.03.2020 г.