logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-17
АОП номер: 00193-2020-0015
Вид: Открита процедура
Наименование: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София“
Дата: 18.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-17-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-17-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-17-03 Документация 23.03.2020 г.
4 П-2020-17-04 Електронен ЕЕДОП 23.03.2020 г.
5 П-2020-17-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
6 П-2020-17-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 26.06.2020 г.
7 П-2020-17-07 Съобщение за провеждане на жребий 17.07.2020 г.
8 П-2020-17-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 03.08.2020 г.
9 П-2020-17-09 Решение за определяне на изпълнител 03.08.2020 г.
10 П-2020-17-10 Обявление за възложена поръчка 12.10.2020 г.
11 П-2020-17-11 Договор № З-140/25.09.2020 г. 12.10.2020 г.
12 П-2020-17-12 Приложение към договор № З-140/25.09.2020 г. 12.10.2020 г.
13 П-2020-17-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.10.2022 г.