logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-18
АОП номер: 00193-2020-0017
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София“
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-18-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-18-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-18-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-18-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.