logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-18
АОП номер: 00193-2020-0017
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София“
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-18-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-18-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-18-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-18-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-18-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 23.04.2020 г. 27.04.2020 г.
6 П-2020-18-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
7 П-2020-18-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 17.07.2020 г.
8 П-2020-18-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.08.2020 г.