logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-21
АОП номер: 00193-2020-0019
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС при Технически университет-София“
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-21-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-21-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-21-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-21-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-21-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 21.04.2020 г. 24.04.2020 г.
6 П-2020-21-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
7 П-2020-21-07 Документация - коригирана 29.04.2020 г.