logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-21
АОП номер: 00193-2020-0019
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС при Технически университет-София“
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-21-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-21-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-21-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-21-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-21-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 21.04.2020 г. 24.04.2020 г.
6 П-2020-21-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
7 П-2020-21-07 Документация - коригирана 29.04.2020 г.
8 П-2020-21-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.07.2020 г.
9 П-2020-21-09 Решение за определяне на изпълнител 15.07.2020 г.
10 П-2020-21-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията 15.07.2020 г.
11 П-2020-21-11 Обявление за възложена поръчка 17.08.2020 г.
12 П-2020-21-12 Договор № З-123/10.08.2020 г. и приложение част I 17.08.2020 г.
13 П-2020-21-13 Приложение към договор № З-123/10.08.2020 г. - част II 17.08.2020 г.
14 П-2020-21-14 Приложение към договор № З-123/10.08.2020 г. - част III 17.08.2020 г.
15 П-2020-21-15 Договор № З-124/10.08.2020 г. 17.08.2020 г.
16 П-2020-21-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.09.2020 г.
17 П-2020-21-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.10.2020 г.