logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-22
АОП номер: 00193-2020-0021
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София".
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-22-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-22-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-22-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-22-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-22-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 30.04.2020 г.