logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-24
АОП номер: 00193-2020-0023
Вид: Открита процедура
Наименование: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане на кабинети, зали и общежития за нуждите на Технически университет - София и изнесените звена
Дата: 20.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-24-01 Решение 23.03.2020 г.
2 П-2020-24-02 Обявление 23.03.2020 г.
3 П-2020-24-03 Документация 25.03.2020 г.
4 П-2020-24-04 Електронен ЕЕДОП 25.03.2020 г.
5 П-2020-24-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос постъпил на 27.03.2020 г. 30.03.2020 г.
6 П-2020-24-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 02.04.2020 г.
7 П-2020-24-07 Документация - коригирана 02.04.2020 г.
8 П-2020-24-08 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 27.04.2020 г.
9 П-2020-24-09 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос постъпил на 28.04.2020 г.: 30.04.2020 г.