logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-26
АОП номер: 00193-2020-0026
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на Филиал Пловдив - ТУ-София"
Дата: 03.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-26-01 Решение 03.06.2020 г.
2 П-2020-26-02 Описателен документ 03.06.2020 г.
3 П-2020-26-03 Обявление за възложена поръчка 30.11.2020 г.
4 П-2020-26-04 Договор № З-163/19.11.2020 г. 30.11.2020 г.