logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-27
АОП номер: 00193-2020-0025
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ТУ-София – КЕЕ База Ботевград"
Дата: 03.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-27-01 Решение 03.06.2020 г.
2 П-2020-27-02 Описателен документ 03.06.2020 г.
3 П-2020-27-03 Обявление за възложена поръчка 08.09.2020 г.
4 П-2020-27-04 Договор № З-129/02.09.2020 г. 08.09.2020 г.
5 П-2020-27-05 Допълнително споразумение към сключен договор № З-129/02.09.2020 г. 28.11.2022 г.
6 П-2020-27-06 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 28.11.2022 г.