logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-28
АОП номер: 00193-2020-0029
Вид: Открита процедура
Наименование: „ДОСТАВКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ И ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“
Дата: 10.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-28-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-28-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-28-03 Документация 15.06.2020 г.
4 П-2020-28-04 Електронен ЕЕДОП 15.06.2020 г.
5 П-2020-28-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 28.07.2020 г.
6 П-2020-28-06 Решение за прекратяване 14.08.2020 г.
7 П-2020-28-07 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на поръчката 28.08.2020 г.