logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-29
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“
Дата: 10.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-29-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-29-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-29-03 Документация 15.06.2020 г.
4 П-2020-29-04 Електронен ЕЕДОП 15.06.2020 г.