logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-29
АОП номер: 00193-2020-0028
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“
Дата: 10.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-29-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-29-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-29-03 Документация 15.06.2020 г.
4 П-2020-29-04 Електронен ЕЕДОП 15.06.2020 г.
5 П-2020-29-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 08.07.2020 г.
6 П-2020-29-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 13.07.2020 г.
7 П-2020-29-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 28.07.2020 г.
8 П-2020-29-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.08.2020 г.
9 П-2020-29-09 Решение за определяне на изпълнител 19.08.2020 г.
10 П-2020-29-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията 19.08.2020 г.
11 П-2020-29-11 Обявление за възложена поръчка 12.10.2020 г.
12 П-2020-29-12 Договор № 142/28.09.2020 г. 12.10.2020 г.
13 П-2020-29-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 03.12.2020 г.