logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-30
АОП номер: 00193-2020-0027
Вид: Пряко договаряне
Наименование: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“.
Дата: 10.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-30-01 Решение 10.06.2020 г.
2 П-2020-30-02 Документация 10.06.2020 г.
3 П-2020-30-03 Покана 10.06.2020 г.
4 П-2020-30-04 Електронен ЕЕДОП 10.06.2020 г.
5 П-2020-30-05 Решение за определяне на изпълнител 20.08.2020 г.
6 П-2020-30-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.08.2020 г.
7 П-2020-30-07 Обявление за възложена поръчка 28.09.2020 г.
8 П-2020-30-08 Договор № З-132/23.09.2020 г. 28.09.2020 г.
9 П-2020-30-09 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.12.2021 г.