logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-31
АОП номер: 00193-2020-0030
Вид: Открита процедура
Наименование: "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково"
Дата: 11.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-31-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-31-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-31-03 Документация 16.06.2020 г.
4 П-2020-31-04 Електронен ЕЕДОП 16.06.2020 г.
5 П-2020-31-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 25.09.2020 г.
6 П-2020-31-06 Решение за определяне на изпълнител 13.10.2020 г.
7 П-2020-31-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 13.10.2020 г.
8 П-2020-31-08 Обявление за възложена поръчка 04.12.2020 г.
9 П-2020-31-09 Договор 04.12.2020 г.