logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-33
АОП номер: 00193-2020-0032
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-33-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-33-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-33-03 Документация 17.06.2020 г.
4 П-2020-33-04 Електронен ЕЕДОП 17.06.2020 г.