logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-34
АОП номер: 00193-2020-0033
Вид: Пряко договаряне
Наименование: „Организиране на събития за нуждите на Технически университет – София“
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-34-01 Решение 12.06.2020 г.
2 П-2020-34-02 Документация 12.06.2020 г.
3 П-2020-34-03 Покана 12.06.2020 г.
4 П-2020-34-04 Електронен ЕЕДОП 12.06.2020 г.