logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-34
АОП номер: 00193-2020-0033
Вид: Пряко договаряне
Наименование: „Организиране на събития за нуждите на Технически университет – София“
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-34-01 Решение 12.06.2020 г.
2 П-2020-34-02 Документация 12.06.2020 г.
3 П-2020-34-03 Покана 12.06.2020 г.
4 П-2020-34-04 Електронен ЕЕДОП 12.06.2020 г.
5 П-2020-34-05 Протоколи и окончателен доклад на комисията 31.07.2020 г.
6 П-2020-34-06 Решение за определяне на изпълнител 31.07.2020 г.
7 П-2020-34-07 Обявление за възложена поръчка 18.08.2020 г.
8 П-2020-34-08 Договор № З-127/14.08.2020 г. 18.08.2020 г.
9 П-2020-34-09 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 21.02.2022 г.