logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-35
АОП номер: 00193-2020-0034
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка на строителни материали, ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на Технически университет – София и неговите звена“
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-35-01 Решение 12.06.2020 г.
2 П-2020-35-02 Обявление 12.06.2020 г.
3 П-2020-35-03 Документация 12.06.2020 г.
4 П-2020-35-04 Електронен ЕЕДОП 12.06.2020 г.
5 П-2020-35-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 08.07.2020 г.
6 П-2020-35-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП в частта по обособена позиция № 2 17.07.2020 г.
7 П-2020-35-07 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 4 31.07.2020 г.
8 П-2020-35-08 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП в частта по обособени позиции № 1 и № 3 03.08.2020 г.
9 П-2020-35-09 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - за обособени позиции 1 и 3 11.08.2020 г.
10 П-2020-35-10 Обявление за възложена поръчка - прекратяване в частта по обособена позиция № 4 13.08.2020 г.
11 П-2020-35-11 Решение за определяне на изпълнител 20.08.2020 г.
12 П-2020-35-12 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.08.2020 г.
13 П-2020-35-13 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за обособена позиция № 2 09.09.2020 г.
14 П-2020-35-14 Решение за определяне на изпълнител № ОП-385/10.09.2020 г. на Ректора на Технически университет – София, за изменение на Решение № ОП-373/19.08.2020г. в частта по обособена позиция № 3 10.09.2020 г.
15 П-2020-35-15 Обявление за възложена поръчка Договор № З-131/11.09.2020 г. - за обособена позиция 1 15.09.2020 г.
16 П-2020-35-16 Договор № З-131/11.09.2020 г. - за обособена позиция 1 15.09.2020 г.
17 П-2020-35-17 Решение за определяне на изпълнител в частта по обособена позиция № 2 29.09.2020 г.
18 П-2020-35-18 Протоколи и окончателен доклад на комисията в частта по обособена позиция № 2 29.09.2020 г.
19 П-2020-35-19 Обявление за възложена поръчка 02.10.2020 г.
20 П-2020-35-20 Договор № З-143/01.10.2020 г. 02.10.2020 г.
21 П-2020-35-21 Приложение към договор № З-143/01.10.2020 г. 02.10.2020 г.
22 П-2020-35-22 Обявление за възложена поръчка за Договор № З-148/23.10.2020 г. - обособена позиция 2 29.10.2020 г.
23 П-2020-35-23 Договор № З-148/23.10.2020 г. 29.10.2020 г.
24 П-2020-35-24 Допълнително споразумение към сключен договор № З-131/11.09.2020 г. 08.03.2022 г.
25 П-2020-35-25 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.03.2022 г.
26 П-2020-35-26 Допълнително споразумение към сключен договор № З-143/01.10.2020 г. 08.03.2022 г.
27 П-2020-35-27 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.03.2022 г.
28 П-2020-35-28 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.05.2022 г.