logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-35
АОП номер: 00193-2020-0034
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка на строителни материали, ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на Технически университет – София и неговите звена“
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-35-01 Решение 12.06.2020 г.
2 П-2020-35-02 Обявление 12.06.2020 г.
3 П-2020-35-03 Документация 12.06.2020 г.
4 П-2020-35-04 Електронен ЕЕДОП 12.06.2020 г.