logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-36
АОП номер: 00193-2020-0035
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-36-01 Решение 12.06.2020 г.
2 П-2020-36-02 Документация 12.06.2020 г.