logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-11
АОП номер: 00193-2018-0011
Вид: Публично състезание
Наименование: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет - София
Дата: 04.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-11-01 Решение 04.10.2018 г.
2 П-2018-11-02 Обявление 04.10.2018 г.
3 П-2018-11-03 Документация 04.10.2018 г.
4 П-2018-11-04 Електронен ЕЕДОП 04.10.2018 г.