logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2014-02
АОП номер: 00193-2014-0030
Вид: Открита процедура
Наименование: Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за отопление и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения
Дата: 05.09.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2014-02-1 Решение 05.09.2014 г.
2 П-2014-02-2 Обявление 05.09.2014 г.
3 П-2014-02-3 Документация 05.09.2014 г.
4 П-2014-02-4 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 23.10.2014 г.
5 П-2014-02-5 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 25.11.2014 г.
6 П-2014-02-6 Протокол по чл.72 от ЗОП 15.12.2014 г.
7 П-2014-02-7 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 15.12.2014 г.
8 П-2014-02-8 Решение за прекратяване на обособена позиция 2 15.12.2014 г.
9 П-2014-02-09 Договор по обособена позиция 1 29.01.2015 г.
10 П-2014-02-10 Договор по обособена позиция 3 29.01.2015 г.
11 П-2014-02-11 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 03.02.2015 г.
12 П-2014-02-12 Информация за извършено плащане по договор № З-06/28.01.2015 16.02.2015 г.
13 П-2014-02-13 Информация за извършено плащане по договор № З-06/28.01.2015г. 11.03.2015 г.
14 П-2014-02-14 Информация за извършено плащане по договор № З-06/28.01.2015г. 27.03.2015 г.
15 П-2014-02-15 Информация за извършено плащане по договор № З-06/28.01.2015г. 30.03.2015 г.
16 П-2014-02-16 Информация за извършено плащане по договор № 3-06/28.01.2015г. от ТУ-София-филиал Пловдив 02.04.2015 г.
17 П-2014-02-17 Информация за извършено плащане по договор № З-06/28.01.2015г. от ТУ-София-филиал Пловдив 02.04.2015 г.
18 П-2014-02-18 Информация за извършено плащане по договор № З-06/28.01.2015г. от Ф и К 07.04.2015 г.
19 П-2014-02-19 Информация за извършено плащане по договор № 3-06/28.01.2015г. от УСОБ-Семково 08.04.2015 г.
20 П-2014-02-20 Информация за извършено плащане по договор № 3-06/28.01.2015г. от УСОБ-Семково 08.04.2015 г.
21 П-2014-02-21 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 29.04.2015 г.
22 П-2014-02-22 Информация за извършено плащане по договор № 3-06/28.01.2015г. от УСОБ-Созопол 30.04.2015 г.
23 П-2014-02-23 Информация за извършено плащане по договор № 3-06/28.01.2015г. от ТУ-София-филиал Пловдив 11.05.2015 г.
24 П-2014-02-24 Информация за извършено плащане по договор № З-06/28.01.2015г. от Ф и К - Сливен 13.05.2015 г.
25 П-2014-02-25 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.05.2015 г.
26 П-2014-02-26 Информация за извършено плащане по договор № 3-06/28.01.2015г. от ТУ-София-филиал Пловдив 27.05.2015 г.
27 П-2014-02-27 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 03.06.2015 г.
28 П-2014-02-28 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 11.06.2015 г.
29 П-2014-02-29 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 17.06.2015 г.
30 П-2014-02-30 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 30.06.2015 г.
31 П-2014-02-31 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.07.2015 г.
32 П-2014-02-32 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 07.07.2015 г.
33 П-2014-02-33 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 08.07.2015 г.
34 П-2014-02-34 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 08.07.2015 г.
35 П-2014-02-35 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.07.2015 г.
36 П-2014-02-36 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 03.08.2015 г.
37 П-2014-02-37 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.08.2015 г.
38 П-2014-02-38 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 06.08.2015 г.
39 П-2014-02-39 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 07.08.2015 г.
40 П-2014-02-40 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 28.08.2015 г.
41 П-2014-02-41 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 02.09.2015 г.
42 П-2014-02-42 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 02.09.2015 г.
43 П-2014-02-43 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.09.2015 г.
44 П-2014-02-44 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 16.09.2015 г.
45 П-2014-02-45 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 16.09.2015 г.
46 П-2014-02-46 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 29.09.2015 г.
47 П-2014-02-47 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.10.2015 г.
48 П-2014-02-48 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 08.10.2015 г.
49 П-2014-02-49 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 09.10.2015 г.
50 П-2014-02-50 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 09.10.2015 г.
51 П-2014-02-51 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 20.10.2015 г.
52 П-2014-02-52 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 22.10.2015 г.
53 П-2014-02-53 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 29.10.2015 г.
54 П-2014-02-54 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.11.2015 г.
55 П-2014-02-55 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 09.11.2015 г.
56 П-2014-02-56 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 19.11.2015 г.
57 П-2014-02-57 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.11.2015 г.
58 П-2014-02-58 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 01.12.2015 г.
59 П-2014-02-59 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 09.12.2015 г.
60 П-2014-02-60 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
61 П-2014-02-61 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.01.2016 г.
62 П-2014-02-62 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 08.01.2016 г.
63 П-2014-02-63 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 26.01.2016 г.
64 П-2014-02-64 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 27.01.2016 г.
65 П-2014-02-65 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
66 П-2014-02-66 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 05.02.2016 г.
67 П-2014-02-67 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 12.02.2016 г.
68 П-2014-02-68 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Семково 12.02.2016 г.
69 П-2014-02-69 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 16.02.2016 г.
70 П-2014-02-70 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
71 П-2014-02-71 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 14.03.2016 г.
72 П-2014-02-72 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 28.03.2016 г.
73 П-2014-02-73 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 28.03.2016 г.
74 П-2014-02-74 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
75 П-2014-02-75 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.04.2016 г.
76 П-2014-02-76 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 08.04.2016 г.
77 П-2014-02-77 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
78 П-2014-02-78 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 09.05.2016 г.
79 П-2014-02-79 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.
80 П-2014-02-80 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 12.05.2016 г.
81 П-2014-02-81 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 01.06.2016 г.
82 П-2014-02-82 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
83 П-2014-02-83 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
84 П-2014-02-84 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
85 П-2014-02-85 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
86 П-2014-02-86 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 08.07.2016 г.
87 П-2014-02-87 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 27.07.2016 г.
88 П-2014-02-88 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 27.07.2016 г.
89 П-2014-02-89 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 22.08.2016 г.
90 П-2014-02-90 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 23.08.2016 г.
91 П-2014-02-91 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.09.2016 г.
92 П-2014-02-92 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 07.09.2016 г.
93 П-2014-02-93 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 14.09.2016 г.
94 П-2014-02-94 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 29.09.2016 г.
95 П-2014-02-95 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.10.2016 г.
96 П-2014-02-96 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 07.10.2016 г.
97 П-2014-02-97 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
98 П-2014-02-98 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 10.10.2016 г.
99 П-2014-02-99 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.02.2018 г.
100 П-2014-02-100 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.03.2018 г.