logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2014-03
АОП номер: 00193-2014-0031
Вид: Открита процедура
Наименование: Проектантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) на 4-ти учебен блок на Технически университет – София
Дата: 25.09.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2014-03-1 Решение 25.09.2014 г.
2 П-2014-03-2 Обявление 25.09.2014 г.
3 П-2014-03-3 Документация 25.09.2014 г.
4 П-2014-03-4 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 05.12.2014 г.
5 П-2014-03-5 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 15.01.2015 г.
6 П-2014-03-06 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 20.02.2015 г.
7 П-2014-03-07 Протокол по чл.72 от ЗОП 20.02.2015 г.
8 П-2014-03-08 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 30.03.2015 г.
9 П-2014-03-09 Информация за сключен договор 09.04.2015 г.
10 П-2014-03-10 Договор № З-12/08.04.2015 г. 15.04.2015 г.
11 П-2014-03-11 Договор за подизпълнение към Процедура № П-2014-03 15.04.2015 г.
12 П-2014-03-12 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 24.04.2015 г.
13 П-2014-03-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 11.06.2015 г.
14 П-2014-03-14 Съобщение за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор 27.04.2016 г.