logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2014-06
АОП номер: 00193-2014-0033
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: Доставка на природен газ за сградите на КЕЕ - база Ботевград към ТУ-София
Дата: 18.12.2014 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2014-06-1 Решение 18.12.2014 г.
2 П-2014-06-2 Документация 18.12.2014 г.
3 П-2014-06-3 Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т.24 от ЗОП 14.01.2015 г.
4 П-2014-06-04 Информация за сключен договор 01.09.2015 г.
5 П-2014-06-05 Договор № З-42/01.09.2015 г. 01.09.2015 г.
6 П-2014-06-06 Информация за извършено плащане по договор № З-42/01.09.2015г. от КЕЕ 10.12.2015 г.
7 П-2014-06-07 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 08.01.2016 г.
8 П-2014-06-08 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 05.02.2016 г.
9 П-2014-06-09 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 18.03.2016 г.
10 П-2014-06-10 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 15.04.2016 г.