logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-10
АОП номер: 00193-2015-0010
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по договори на Научно изследователски сектор и договори с Фонд научни изследвания № ДФНИ Е 02/8, № ДФНИ И02/6, № ДФНИ Е02/12“.
Дата: 21.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-10-01 Решение 21.07.2015 г.
2 П-2015-10-02 Обявление 21.07.2015 г.
3 П-2015-10-03 Документация 21.07.2015 г.
4 П-2015-10-04 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП - допусната техническа грешка 27.07.2015 г.
5 П-2015-10-05 Съобщение за допусната техническа грешка 28.07.2015 г.
6 П-2015-10-06 Решение за прекратяване 01.09.2015 г.
7 П-2015-10-07 Информация за извършено плащане по договор Договор № З-74/28.10.2015 "ГРИЙН ОФИС" ЕООД-допусната техническа грешка от ТУ-София 19.11.2015 г.
8 П-2015-10-08 Информация за извършено плащане по договор - допусната техническа грешка от НИС 30.11.2015 г.