logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-11
АОП номер: 00193-2015-0011
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на основен ремонт на сградите на Факултет и Колеж - Сливен към Технически университет – София”
Дата: 21.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-11-01 Решение 21.07.2015 г.
2 П-2015-11-02 Обявление 21.07.2015 г.
3 П-2015-11-03 Документация 21.07.2015 г.
4 П-2015-11-04 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 31.08.2015 г.
5 П-2015-11-05 Решение за прекратяване - Заповед на Възложителя за прекратяване на процедурата 05.10.2015 г.
6 П-2015-11-06 Протокол по чл.72 от ЗОП 05.10.2015 г.
7 П-2015-11-07 Решение за прекратяване Изпратено до АОП 05.10.2015 г.
8 П-2015-11-08 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 19.11.2015 г.