logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-12
АОП номер: 00193-2013-0002
Вид: Открита процедура
Наименование: Документация за участниците сключили рамкови споразумения през 2013 г. по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти по предварително подадени заявки от ТУ-София и неговите поделения"
Дата: 31.07.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-12-01 Документация 31.07.2015 г.
2 П-2015-12-02 Протокол по чл. 93б, ал.3, т.4 във връзка с чл. 72 14.08.2015 г.
3 П-2015-12-03 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 14.08.2015 г.
4 П-2015-12-04 Договор 18.09.2015 г.
5 П-2015-12-05 Договор 18.09.2015 г.
6 П-2015-12-06 Договор 18.09.2015 г.
7 П-2015-12-07 Договор 18.09.2015 г.
8 П-2015-12-08 Договор 18.09.2015 г.
9 П-2015-12-09 Договор 18.09.2015 г.
10 П-2015-12-10 Договор 18.09.2015 г.
11 П-2015-12-11 Информация за извършено плащане по договор № 3-52/17.09.2015 от ТУ-София-филиал Пловдив 29.09.2015 г.
12 П-2015-12-12 Информация за извършено плащане по договор № 3-55/17.09.2015 от ТУ-София-филиал Пловдив 29.09.2015 г.
13 П-2015-12-13 Договор 30.09.2015 г.
14 П-2015-12-14 Договор 30.09.2015 г.
15 П-2015-12-15 Информация за сключен договор 02.10.2015 г.
16 П-2015-12-16 Информация за сключен договор 02.10.2015 г.
17 П-2015-12-17 Информация за сключен договор 02.10.2015 г.
18 П-2015-12-18 Информация за сключен договор 02.10.2015 г.
19 П-2015-12-19 Информация за сключен договор 02.10.2015 г.
20 П-2015-12-20 Информация за сключен договор 02.10.2015 г.
21 П-2015-12-21 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 19.10.2015 г.
22 П-2015-12-22 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 03.11.2015 г.
23 П-2015-12-23 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 03.11.2015 г.
24 П-2015-12-24 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 03.11.2015 г.
25 П-2015-12-25 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.11.2015 г.
26 П-2015-12-26 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.11.2015 г.
27 П-2015-12-27 Информация за извършено плащане по договор 30.11.2015 г.
28 П-2015-12-28 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 30.11.2015 г.
29 П-2015-12-29 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 30.11.2015 г.
30 П-2015-12-30 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.11.2015 г.
31 П-2015-12-31 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.11.2015 г.
32 П-2015-12-32 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.01.2016 г.
33 П-2015-12-33 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.01.2016 г.
34 П-2015-12-34 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 08.01.2016 г.
35 П-2015-12-35 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 08.01.2016 г.
36 П-2015-12-36 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 08.01.2016 г.
37 П-2015-12-37 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.01.2016 г.
38 П-2015-12-38 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.01.2016 г.
39 П-2015-12-39 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.01.2016 г.
40 П-2015-12-40 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
41 П-2015-12-41 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
42 П-2015-12-42 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 03.02.2016 г.
43 П-2015-12-43 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 03.02.2016 г.
44 П-2015-12-44 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 03.02.2016 г.
45 П-2015-12-45 Информация за извършено плащане по договор от СОС 17.02.2016 г.
46 П-2015-12-46 Информация за извършено плащане по договор от СОС 17.02.2016 г.
47 П-2015-12-47 Информация за извършено плащане по договор от СОС 17.02.2016 г.
48 П-2015-12-48 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
49 П-2015-12-49 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
50 П-2015-12-50 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
51 П-2015-12-51 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 12.03.2016 г.
52 П-2015-12-52 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 12.03.2016 г.
53 П-2015-12-53 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 12.03.2016 г.
54 П-2015-12-54 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.03.2016 г.
55 П-2015-12-55 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.03.2016 г.
56 П-2015-12-56 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.03.2016 г.
57 П-2015-12-57 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
58 П-2015-12-58 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
59 П-2015-12-59 Информация за извършено плащане по договор от СОС 14.04.2016 г.
60 П-2015-12-60 Информация за извършено плащане по договор от СОС 14.04.2016 г.
61 П-2015-12-61 Информация за извършено плащане по договор от СОС 14.04.2016 г.
62 П-2015-12-62 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 19.04.2016 г.
63 П-2015-12-63 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 19.04.2016 г.
64 П-2015-12-64 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
65 П-2015-12-65 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
66 П-2015-12-66 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 09.05.2016 г.
67 П-2015-12-67 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 09.05.2016 г.
68 П-2015-12-68 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 09.05.2016 г.
69 П-2015-12-69 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 01.06.2016 г.
70 П-2015-12-70 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 01.06.2016 г.
71 П-2015-12-71 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 01.06.2016 г.
72 П-2015-12-72 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
73 П-2015-12-73 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
74 П-2015-12-74 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
75 П-2015-12-75 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
76 П-2015-12-76 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 06.07.2016 г.
77 П-2015-12-77 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 06.07.2016 г.
78 П-2015-12-78 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 22.07.2016 г.
79 П-2015-12-79 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 22.07.2016 г.
80 П-2015-12-80 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 22.07.2016 г.
81 П-2015-12-81 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 27.07.2016 г.
82 П-2015-12-82 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 27.07.2016 г.
83 П-2015-12-83 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.09.2016 г.
84 П-2015-12-84 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.09.2016 г.
85 П-2015-12-85 Информация за изпълнен договор № З - 51/17.09.2015 г. 07.10.2016 г.
86 П-2015-12-86 Информация за изпълнен договор № З - 54/17.09.2015 г. 07.10.2016 г.
87 П-2015-12-87 Информация за изпълнен договор № З - 56/17.09.2015 г. 07.10.2016 г.
88 П-2015-12-88 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.10.2016 г.
89 П-2015-12-89 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.10.2016 г.
90 П-2015-12-90 Информация за изпълнен договор № З - 52/17.09.2015 г. 12.10.2016 г.
91 П-2015-12-91 Информация за изпълнен договор № З - 55/17.09.2015 г. 12.10.2016 г.
92 П-2015-12-92 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 12.10.2016 г.
93 П-2015-12-93 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 12.10.2016 г.
94 П-2015-12-94 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 12.10.2016 г.
95 П-2015-12-95 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 12.10.2016 г.
96 П-2015-12-96 Информация за изпълнен договор № 3-65/29.09.2015 21.10.2016 г.
97 П-2015-12-97 Информация за изпълнен договор № 3-50/17.09.2015 26.10.2016 г.
98 П-2015-12-98 Информация за изпълнен договор № 3-53/17.09.2015 26.10.2016 г.
99 П-2015-12-99 Информация за изпълнен договор № 3-66/29.09.2015 26.10.2016 г.