logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-14
АОП номер: 00193-2012-0019
Вид: Открита процедура
Наименование: Документация(във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ – София и неговите поделения)за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”
Дата: 06.08.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-14-01 Документация 06.08.2015 г.
2 П-2015-14-02 Разяснение на въпрос, постъпил на 10.08.2015 г. 11.08.2015 г.
3 П-2015-14-03 Разяснение на въпроси, постъпили на 19.08.2015 г. 21.08.2015 г.
4 П-2015-14-04 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 02.10.2015 г.
5 П-2015-14-05 Протокол по чл. 93б, ал.3, т.4 във връзка с чл. 72 02.10.2015 г.
6 П-2015-14-06 Информация за сключен договор 11.11.2015 г.
7 П-2015-14-07 Договор № З-76/03.11.2015 г. за обособена позиция № 1 16.11.2015 г.
8 П-2015-14-08 Договор № З-77/03.11.2015 г. за обособена позиция № 2 16.11.2015 г.
9 П-2015-14-09 Договор № З-78/03.11.2015 г. за обособена позиция № 3 16.11.2015 г.
10 П-2015-14-10 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 19.11.2015 г.
11 П-2015-14-11 Информация за извършено плащане по договор Договор З-76/03.11.2015 г. Кооперация "Панда" от ТУ-София 25.11.2015 г.
12 П-2015-14-12 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 30.11.2015 г.
13 П-2015-14-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.11.2015 г.
14 П-2015-14-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.11.2015 г.
15 П-2015-14-15 Информация за изпълнен договор № З-76/03.11.2015 г. 02.12.2015 г.
16 П-2015-14-16 Информация за извършено плащане по договор от НИС 17.12.2015 г.
17 П-2015-14-17 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
18 П-2015-14-18 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 21.12.2015 г.
19 П-2015-14-19 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.01.2016 г.
20 П-2015-14-20 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 05.01.2016 г.
21 П-2015-14-21 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 08.01.2016 г.
22 П-2015-14-22 Информация за извършено плащане по договор от Клуб - ресторант 08.01.2016 г.
23 П-2015-14-23 Информация за извършено плащане по договор З-77/03.11.2015 г. Алегро 2000 ООД от ТУ-София 11.01.2016 г.
24 П-2015-14-24 Информация за извършено плащане по договор З-78/03.11.2015 г. от ТУ-София 11.01.2016 г.
25 П-2015-14-25 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 11.01.2016 г.
26 П-2015-14-26 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 12.01.2016 г.
27 П-2015-14-27 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 12.01.2016 г.
28 П-2015-14-28 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 12.01.2016 г.
29 П-2015-14-29 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 12.01.2016 г.
30 П-2015-14-30 Информация за изпълнен договор № З-77/03.11.2015 15.01.2016 г.
31 П-2015-14-31 Информация за изпълнен договор № З-78/03.11.2015 15.01.2016 г.
32 П-2015-14-32 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.01.2016 г.
33 П-2015-14-33 Информация за извършено плащане по договор от СОС 15.01.2016 г.