logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-15
АОП номер: 00193-2015-0012
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по договори на Научно изследователски сектор и договори с Фонд научни изследвания № ДФНИ Е 02/8, № ДФНИ И02/6, № ДФНИ Е02/12“
Дата: 30.09.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-15-01 Решение 30.09.2015 г.
2 П-2015-15-02 Документация 30.09.2015 г.
3 П-2015-15-03 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 19.10.2015 г.
4 П-2015-15-04 Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП 19.10.2015 г.
5 П-2015-15-08 Информация за сключен договор 29.10.2015 г.
6 П-2015-15-09 Договор № З-74/28.10.2015 г. 30.10.2015 г.
7 П-2015-15-10 Информация за изпълнен договор № З-74/28.10.2015 г. 25.11.2015 г.
8 П-2015-15-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 27.11.2015 г.
9 П-2015-15-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 27.11.2015 г.
10 П-2015-15-13 Информация за извършено плащане по договор Договор 3-74/28.10.2015г "Грийн офис" ЕООД от ТУ-София 30.11.2015 г.
11 П-2015-15-14 Информация за извършено плащане по договор от НИС 30.11.2015 г.
12 П-2015-15-15 Съобщение за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор 15.01.2016 г.