logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-16
АОП номер: 00193-2015-0013
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: “Доставка на природен газ за нуждите на Филиала на Технически университет – София в град Пловдив”
Дата: 15.10.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-16-01 Решение 15.10.2015 г.
2 П-2015-16-02 Приложение 15.10.2015 г.
3 П-2015-16-03 Договор - проект 16.10.2015 г.
4 П-2015-16-04 Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т.24 от ЗОП 22.10.2015 г.
5 П-2015-16-05 Договор № З-90/02.12.2015 г. за обособена позиция № 1 04.12.2015 г.
6 П-2015-16-06 Договор № З-92/02.12.2015 г. за обособена позиция № 2 04.12.2015 г.
7 П-2015-16-07 Договор № З-91/02.12.2015 г. за обособена позиция № 3 04.12.2015 г.
8 П-2015-16-08 Информация за сключен договор 07.12.2015 г.
9 П-2015-16-09 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
10 П-2015-16-10 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
11 П-2015-16-11 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.02.2016 г.
12 П-2015-16-12 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
13 П-2015-16-13 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
14 П-2015-16-14 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 09.03.2016 г.
15 П-2015-16-15 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
16 П-2015-16-16 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
17 П-2015-16-17 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 04.04.2016 г.
18 П-2015-16-18 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
19 П-2015-16-19 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
20 П-2015-16-20 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
21 П-2015-16-21 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
22 П-2015-16-22 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
23 П-2015-16-23 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 27.07.2016 г.
24 П-2015-16-24 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.09.2016 г.
25 П-2015-16-25 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 07.10.2016 г.