logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-17
АОП номер: 00193-2015-0014
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, таблетни компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване, компютърна периферия и компоненти за компютри за нуждите на Технически университет – София“
Дата: 11.11.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-17-01 Решение 11.11.2015 г.
2 П-2015-17-02 Обявление 11.11.2015 г.
3 П-2015-17-03 Документация 11.11.2015 г.
4 П-2015-17-04 Разяснение на въпроси, постъпили в периода 08.12.2015 г. - 09.12.2015 г. 11.12.2015 г.
5 П-2015-17-05 Разяснение на въпроси, постъпили на 09.12.2015 г. 11.12.2015 г.
6 П-2015-17-06 Разяснение на въпрос, постъпил на 11.12.2015 г. 15.12.2015 г.
7 П-2015-17-07 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 20.01.2016 г.
8 П-2015-17-08 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 08.02.2016 г.
9 П-2015-17-09 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 17.02.2016 г.
10 П-2015-17-10 Протокол по чл.72 от ЗОП 17.02.2016 г.
11 П-2015-17-11 Решение за прекратяване на обособена позиция № 4 17.02.2016 г.
12 П-2015-17-12 Информация за сключен договор 21.03.2016 г.
13 П-2015-17-13 Договор № З-06/14.03.2016 г. за обособена позиция № 3 22.03.2016 г.
14 П-2015-17-14 Договор Приложение към договор № З-06/14.03.2016 г. за обособена позиция № 3 - Първа част 22.03.2016 г.
15 П-2015-17-15 Договор Приложение към договор № З-06/14.03.2016 г. за обособена позиция № 3 - Втора част 22.03.2016 г.
16 П-2015-17-16 Договор № З-07/14.03.2016 г. за обособена позиция № 5 22.03.2016 г.
17 П-2015-17-17 Приложение към договор № З-07/14.03.2016 г. за обособена позиция № 5 - Първа част 22.03.2016 г.
18 П-2015-17-18 Приложение към договор № З-07/14.03.2016 г. за обособена позиция № 5 - Втора част 22.03.2016 г.
19 П-2015-17-19 Договор № З-09/17.03.2016 г. за обособена позиция № 1 22.03.2016 г.
20 П-2015-17-20 Решение за прекратяване на обособена позиция № 2. 22.03.2016 г.
21 П-2015-17-21 Решение за прекратяване на обособена позиция № 2 - изпратено до АОП 22.03.2016 г.
22 П-2015-17-22 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 04.04.2016 г.
23 П-2015-17-23 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 13.04.2016 г.
24 П-2015-17-24 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 27.04.2016 г.
25 П-2015-17-25 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 27.04.2016 г.
26 П-2015-17-26 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 27.04.2016 г.
27 П-2015-17-27 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
28 П-2015-17-28 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
29 П-2015-17-29 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 03.05.2016 г.
30 П-2015-17-30 Информация за извършено плащане по договор Договор З-09/17.03.2016 г. от ТУ-София 09.05.2016 г.
31 П-2015-17-31 Информация за извършено плащане по договор от УСОБ-Созопол 09.05.2016 г.
32 П-2015-17-32 Информация за извършено плащане по договор З-06/14.03.2016 г. "ДИДЖИТЕК" ООД от ТУ-София 09.05.2016 г.
33 П-2015-17-33 Информация за извършено плащане по договор З-07/14.03.2016 г "ДИДЖИТЕК" ООД от ТУ-София 09.05.2016 г.
34 П-2015-17-34 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.
35 П-2015-17-35 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.
36 П-2015-17-36 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.
37 П-2015-17-37 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 09.05.2016 г.
38 П-2015-17-38 Информация за изпълнен договор № З-06/14.03.2016 г. 11.05.2016 г.
39 П-2015-17-39 Информация за изпълнен договор З-07/14.03.2016 г. 11.05.2016 г.
40 П-2015-17-40 Информация за изпълнен договор № З-09/17.03.2016 г. 11.05.2016 г.
41 П-2015-17-41 Информация за извършено плащане по договор от ТУЕС 01.06.2016 г.
42 П-2015-17-42 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 06.07.2016 г.