logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2015-18
АОП номер: 00193-2015-0015
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София
Дата: 20.11.2015 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2015-18-01 Решение 20.11.2015 г.
2 П-2015-18-02 Обявление 20.11.2015 г.
3 П-2015-18-03 Документация 20.11.2015 г.
4 П-2015-18-04 Разяснение на въпрос, постъпил на 27.11.2015 г. 01.12.2015 г.
5 П-2015-18-05 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 20.01.2016 г.
6 П-2015-18-06 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 18.02.2016 г.
7 П-2015-18-07 Решение за прекратяване Възложителят прекратява обществена поръчка по: обособена позиция 5: Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника от други марки на обособена позиция 6: Доставка на нови съвместими консумативи за копирна и печатаща техника 01.03.2016 г.
8 П-2015-18-08 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 01.03.2016 г.
9 П-2015-18-09 Протокол по чл.72 от ЗОП 01.03.2016 г.
10 П-2015-18-10 Информация за сключен договор 15.04.2016 г.
11 П-2015-18-11 Договор № З-10/06.04.2016 г. за обособена позиция № 1 15.04.2016 г.
12 П-2015-18-12 Договор № З-11/06.04.2016 г. за обособена позиция № 2 15.04.2016 г.
13 П-2015-18-13 Договор Договор № З-18/22.04.2016 г. за обособена позиция № 3 27.04.2016 г.
14 П-2015-18-14 Договор Договор № З-17/22.04.2016 г. за обособена позиция № 4 27.04.2016 г.
15 П-2015-18-15 Информация за сключен договор 27.04.2016 г.
16 П-2015-18-16 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 27.04.2016 г.
17 П-2015-18-17 Съобщение за освобождаване на гаранция за участие 27.04.2016 г.
18 П-2015-18-18 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 12.05.2016 г.
19 П-2015-18-19 Информация за извършено плащане по договор З-11/06.04.2016 г. ЛИРЕКС БГ ООД от ТУ-София 01.06.2016 г.
20 П-2015-18-20 Информация за извършено плащане по договор З-10/06.04.2016 ЛИРЕКС БГ ООД от ТУ-София 01.06.2016 г.
21 П-2015-18-21 Информация за изпълнен договор № З-10/06.04.2016 г. за обособена позиция № 1 02.06.2016 г.
22 П-2015-18-22 Информация за изпълнен договор № З-11/06.04.2016 г. за обособена позиция № 2 02.06.2016 г.
23 П-2015-18-23 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
24 П-2015-18-24 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 06.06.2016 г.
25 П-2015-18-25 Информация за извършено плащане по договор от КЕЕ 16.06.2016 г.
26 П-2015-18-26 Информация за извършено плащане по договор от Ф и К - Сливен 20.06.2016 г.
27 П-2015-18-27 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
28 П-2015-18-28 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София-филиал Пловдив 30.06.2016 г.
29 П-2015-18-29 Информация за извършено плащане по договор З-17/22.04.2016 г. Грийн офис ЕООД от ТУ-София 01.07.2016 г.
30 П-2015-18-30 Информация за извършено плащане по договор З-18/22.04.2016 Грийн офис ЕООД от ТУ-София 01.07.2016 г.
31 П-2015-18-31 Информация за изпълнен договор № З-17/22.04.2016 г. за обособена позиция № 4: 05.07.2016 г.
32 П-2015-18-32 Информация за изпълнен договор № З-18/22.04.2016 г. за обособена позиция № 3 05.07.2016 г.
33 П-2015-18-33 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.
34 П-2015-18-34 Информация за извършено плащане по договор от ТУ-София 07.07.2016 г.