logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-01
АОП номер: 00193-2016-0001
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“
Дата: 02.03.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-01-01 Решение 02.03.2016 г.
2 П-2016-01-02 Информация за сключен договор 13.04.2016 г.
3 П-2016-01-03 Договор № З-12/11.04.2016 г. 18.04.2016 г.
4 П-2016-01-04 Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т.24 от ЗОП 06.07.2016 г.
5 П-2016-01-05 Съобщение Споразумение за прекратяване на договор № З-12/11.04.2016 г. 05.12.2016 г.
6 П-2016-01-06 Информация за изпълнен договор № З-12/11.04.2016 г. 06.12.2016 г.