logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-02
АОП номер: 00193-2016-0002
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София”
Дата: 23.03.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-02-01 Решение 23.03.2016 г.
2 П-2016-02-02 Обявление 23.03.2016 г.
3 П-2016-02-03 Документация 23.03.2016 г.
4 П-2016-02-04 Разяснение на въпроси, постъпили на 30 и 31 март 2016 г. 04.04.2016 г.
5 П-2016-02-05 Решение за промяна 06.04.2016 г.
6 П-2016-02-06 Документация 06.04.2016 г.
7 П-2016-02-07 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 17.05.2016 г.
8 П-2016-02-08 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 13.06.2016 г.
9 П-2016-02-09 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 27.06.2016 г.
10 П-2016-02-10 Протокол по чл.72 от ЗОП 27.06.2016 г.
11 П-2016-02-11 Информация за сключен договор 17.08.2016 г.
12 П-2016-02-12 Договор № З-43/12.08.2016 г. 17.08.2016 г.
13 П-2016-02-13 Приложение към договор № З-43/12.08.2016 г. - Първа част 17.08.2016 г.
14 П-2016-02-14 Приложение към договор № З-43/12.08.2016 г. - Втора част 17.08.2016 г.
15 П-2016-02-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.07.2017 г.