logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-03
АОП номер: 00193-2016-0003
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на основен ремонт на санитарни възли с предверия на блок № 14 от студентските общежития на Технически университет - София”
Дата: 28.03.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-03-01 Решение 28.03.2016 г.
2 П-2016-03-02 Обявление 28.03.2016 г.
3 П-2016-03-03 Документация 28.03.2016 г.
4 П-2016-03-04 Решение за промяна 11.04.2016 г.
5 П-2016-03-05 Документация 11.04.2016 г.
6 П-2016-03-06 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 16.05.2016 г.
7 П-2016-03-07 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 13.06.2016 г.
8 П-2016-03-08 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 27.06.2016 г.
9 П-2016-03-09 Протокол по чл.72 от ЗОП 27.06.2016 г.
10 П-2016-03-10 Информация за сключен договор 22.08.2016 г.
11 П-2016-03-11 Договор № З - 44/12.08.2016г. 22.08.2016 г.
12 П-2016-03-12 Приложение към договор № З-44/12.08.2016 г. - Първа част 22.08.2016 г.
13 П-2016-03-13 Приложение към договор № З-44/12.08.2016 г. - Втора част 22.08.2016 г.
14 П-2016-03-14 Приложение към договор № З-44/12.08.2016 г. - Трета част 22.08.2016 г.