logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-04
АОП номер: 00193-2016-0005
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: "Доставка на топлинна енергия за сградите на на ТУ - София на територията на гр. София и гр. Сливен"
Дата: 06.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-04-01 Решение 06.04.2016 г.
2 П-2016-04-02 Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т.24 от ЗОП 14.04.2016 г.
3 П-2016-04-03 Договор 12.05.2016 г.
4 П-2016-04-04 Договор 12.05.2016 г.
5 П-2016-04-05 Информация за сключен договор 16.05.2016 г.