logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-05
АОП номер: 00193-2016-0004
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: „Предоставяне на достъп и пренос до електроразпределителната и електропреносната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и „ЕВН България
Дата: 06.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-05-01 Решение 06.04.2016 г.
2 П-2016-05-02 Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т.24 от ЗОП 13.04.2016 г.
3 П-2016-05-03 Договор 09.06.2016 г.
4 П-2016-05-04 Информация за сключен договор 13.06.2016 г.
5 П-2016-05-05 Договор 16.11.2016 г.
6 П-2016-05-06 Информация за сключен договор 16.11.2016 г.
7 П-2016-05-07 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.05.2021 г.
8 П-2016-05-08 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.07.2021 г.