logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-06
АОП номер: 00193-2016-0007
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София“.
Дата: 08.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-06-01 Документация 08.04.2016 г.
2 П-2016-06-02 Решение 08.04.2016 г.
3 П-2016-06-03 Обявление 08.04.2016 г.
4 П-2016-06-04 Разяснение на въпроси, постъпили на 14.04.2016 г. 18.04.2016 г.
5 П-2016-06-05 Разяснение на въпрос, постъпил на 11.05.2016 г. 13.05.2016 г.
6 П-2016-06-06 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 14.06.2016 г.
7 П-2016-06-07 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 08.07.2016 г.
8 П-2016-06-08 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 14.07.2016 г.
9 П-2016-06-09 Протокол по чл.72 от ЗОП 14.07.2016 г.
10 П-2016-06-10 Информация за сключен договор 16.08.2016 г.
11 П-2016-06-11 Договор № З-45/12.08.2016 г. 16.08.2016 г.
12 П-2016-06-12 Информация за извършено плащане по договор З-45/12.08.2016 Контракс АД от ТУ-София 25.10.2016 г.
13 П-2016-06-13 Информация за изпълнен договор № З-45/12.08.2016 г. 26.10.2016 г.