logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2016-07
АОП номер: 00193-2016-0006
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери, периферия и компоненти за компютри за нуждите на НИС при Технически университет – София“
Дата: 08.04.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2016-07-01 Документация 08.04.2016 г.
2 П-2016-07-02 Решение 08.04.2016 г.
3 П-2016-07-03 Обявление 08.04.2016 г.
4 П-2016-07-04 Разяснение на въпроси, постъпили на 11.05.2016 г. 14.05.2016 г.
5 П-2016-07-05 Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП 14.06.2016 г.
6 П-2016-07-06 Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 27.06.2016 г.
7 П-2016-07-07 Решение за класиране на участниците и участник определен за изпълнител 05.07.2016 г.
8 П-2016-07-08 Протокол по чл.72 от ЗОП 05.07.2016 г.
9 П-2016-07-09 Договор № З-39/21.07.2016 г. 02.08.2016 г.
10 П-2016-07-10 Информация за сключен договор 02.08.2016 г.
11 П-2016-07-11 Информация за извършено плащане по договор от НИС 29.08.2016 г.
12 П-2016-07-12 Информация за изпълнен договор № З-39/21.07.2016 г. 16.12.2016 г.